Archiv akcí

Zimní semestr 2021

cyklus Iniciační rituály a christianizace Evropy

 • Alžběta Filipová: Moc svatých a jejich těl v raně křesťanském světě (úterý 12. října 2021)
 • Zuzana Frantová: Koruna, trůn a nebeská odměna – Křest v Baptisteriu ortodoxních v Ravenně (úterý 19. října 2021)
 • Pavla Tichá: Zasvětit, ale nepokřtít: mystéria pozdně antického Říma (úterý 26. října 2021)

cyklus Výzvy a východiska vzdělávání v roce 2021

 • Daniel Pražák: Hodnocení učitele žákem – zpětná vazba od žáků (středa 13. října 2021)
 • Petra Skalická: Čtením a psaním ke kritickému myšlení (středa 20. října 2021)

Zimní semestr 2020

La Rufla – festival románských kultur

Program

10 – 12 Portugalské dlaždice azulejos – Petra Lemmonier, přednáška o grafickém symbolu Portugalska, kterým jsou modré dlaždice s různými vzory. Následuje výtvarná dílna pro děti, na které si budou moct namalovat vlastní dlaždici.

14 : 00 Vzdálená nebo blízká? Současná rumunská a moldavská literatura – Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D., Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Rumunská literatura v České republice nejsou jen překlady z tvorby světoznámého historika náboženství a spisovatele Mircei Eliada. Například v prvním desetiletí nového tisíciletí slavil úspěch román Petra Cimpoeșe Simion Výtažník, který získal hlavní cenu Magnesia Litera jako nejlepší kniha roku 2006. Přednáška se však neomezí jen na tyto dvě „vlajkové lodi“, ale pokusí přiblížit témata současných rumunských a moldavských autorů s přihlédnutím ke stávajícím (i zatím neexistujícím) překladům do češtiny.

Doporučená literatura: Petru Cimpoeșu: Simion Výtažník, Varujan Vosganian: Kniha šepotů, Dumitru Crudu: Lidé z Kišiněva.

15:30 Vypravěčské finty Maria Vargase Llosy – PhDr. Anežka Charvátová, hispanistka a překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny

Překladatelka Anežka Charvátová předvede na ukázkách z překladů vypravěčské strategie – finty, pasti na čtenáře, hru s vypravěčskými hledisky, časovými rovinami a polopřímou řečí -, kterými peruánský nositel Nobelovy ceny Mario Vargas Llosa obnovil románový žánr.Doporučená literatura: Město a psi, Vypravěč, Tetička Julie a zneuznaný génius.

17:00 Gymnázium Pierra de Coubertina Francouzská jazyková dílna, vystoupení s repertoárem francouzských písní.

17:40 ŽAS zazpívá písně portugalské, francouzské, italské, rumunské a španělské.

18:00 Umění a architektura islámského Španělska a jejich přesahy do křesťanského světa – Mgr. et Mgr. Kristýna Rendlová, doktorandkou orientálních studií na Oxfordské univerzitě

Arabští muslimové ovládali část Pyrenejského poloostrova po téměř osm století (711-1492). Přednáška představí přední díla islámského španělského stavitelství a některé související počiny tamního vizuálního umění, a to se zřetelem na jejich interakce s architektonickými a uměleckými tradicemi křesťanského kulturního prostoru. Bude pojednáno o umajjovské Velké mešitě v Córdobě a její následné přeměně v katedrálu, Giraldě – původně minaretu Velké mešity Almohadů a později zvonici sevillské katedrály Panny Marie – a nasrovském palácovém komplexu Alhambra v Granadě, do něhož byl v 16. století začleněn renesanční palác Karla V. a jenž se ve 20. století stal významným inspiračním zdrojem pro některé evropské umělce (Henri Matisse, M. C. Escher aj.). Závěrem bude zmíněn také širší fenomén mudéjarského stylu v křesťanské španělské a iberoamerické architektuře, jenž se vyznačoval právě přejímáním islámských dekorativních a konstrukčních prvků.

19:30 Filmový seminář – Paolo Sorrentino, Přebytečný člověk – PhDr., Alice Flemrová, Ph.D., italianistka, překladatelka

Přednáška o díle italského režiséra, spisovatele a scénáristy Paola Sorrentina. Promítání filmu Přebytečná člověk s následnou debatou.


Letní semestr 2020

 • 25. února – Ivan Foletti – Jak se rodí nový člověk: iniciační rituály, umění a mediální revoluce v roce 400
 • 3. března – Klára Doležalová – Cesta ke znovuzrození: Rituál křtu a mozaiky Teodorova komplexu v Aquileji
 • 10. března – Katarína Kravčíková – Smrt, znovuzrození, iniciace, komunita a centrální prostor. Proč?

Zimní semestr 2019

 • PhDr. Jan Samohýl, Th.D. – přednáškový cyklus Židovské inspirace křesťanství
 • 30. 9. 2019 Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. – Lusobrazilská knihovna
 • 25. 9. 2019 Marie Sovadinová – Dobré umírání a paliativní péče
 • 24. 10. 2019 PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. – Dítě v italském románu
 • 12. 12. 2019 Ing. Mgr. Jan Němec, Ph. D. – Latinská Amerika na politickém rozcestí.
 • 1. 1. 2020 PhDr. Klára Benešovská CSc. – Notre dame de Paris

Letní semestr 2019

 • 15. 1. 2019 doc. PhDr. Ladislav Nagy PhD. – Historie v současném románu 18. 2. 2019 RNDr. Jiří Sádlo, CSc. – Od tradičního venkova k suburbánní krajině blízké budoucnosti
 • 21. 3. 2019 RNDr. David Pithart, CSc. – Voda, sucho, krajina
 • 11. 4. 2019 Doc. RNDr. Jan Pokorný CSc. – Opomíjená úloha vegetace
 • 23. 5. 2019 Martin Bedřich, Ph.D. – Putování krajinou jako kulturně-spirituální aktivita
 • 6. 6. 2019 doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres – Krajina jako galerie obrazů: stěhovaví historici umění a jejich pouť časem

Zimní semestr 2018

 • Mgr. František Korbel, Ph.D. – Nový občanský zákoník – svobodně žít a svobodně se domlouvat, návrat k tradičnímu sousedství
 • PhDr. Salim Murad, Pd.D. – “Mezi svými” – kultura a identita v časech globalizace a superdiverzity
 • Mgr. Sylva Fischerová, Ph. D. – Starý a Nový svět aneb utopie, dystopie a cesty tam a zase zpátky
 • Ing. Arch. Mgr. Norbert Schmidt – Kolik prostorů se vejde na jedno místo? O staré a nové architektuře
 • Jakub Jirsa, Ph.D. – O „lidském díle“ v antice (a dnes)
 • PhDr. Jan Rous – Svět po Gutenbergovi aneb vynález knihtisku