Aktuální semestr

Setkání proběhnou vždy v 18:30 v prostorách fary (Děkanská 305/6).

Šárka Grauová: Brazílie – země mnoha tváří

24. května 2023 – Mezi garáží a Šalomounovým chrámem: náboženství a politika v současné Brazílii (MP3 záznam)

Brazílie, tradičně katolická země, podle všeho počátkem 30. let katolickou zemí být přestane: nejpočetnější náboženskou skupinou v ní nadále budou evangelikálové. Nejde přitom jen o soukromou změnu víry, ale o široký proces, který zasahuje celou společnost včetně politického života. Brazílie zde může být příkladem toho, co se odehrává v mnoha zemích Latinské Ameriky a je přítomno i na jiných kontinentech.

31. května 2023 – „Domorodá“ Brazílie: minulost a současnost indiánských kultur (MP3 záznam)

Indiáni, kteří jsou v Brazílii zastoupení 305 etnickými skupinami, se v průběhu 20. století dočkali alespoň částečné ochrany svých práv. V souvislosti s hospodářskými potížemi Brazílie počátku 21. století se však jejich situace znovu zhoršila: o problémech, jako je odlesňování nebo zabíjení indiánských vůdců, se píše i u nás. Indiáni si sice vytvořili organizace, které je zastupují, přesto je tragická situace nutí mobilizovat i jejich duchovní zdroje.

14. června 2023 – Pestré barvy Brazílie: pluralita tradic (MP3 záznam)

Brazílie se od ostatních latinskoamerických zemí neodlišuje pouze jazykem, ale i dějinným vývojem a etnickým složením. Portugalští kolonizátoři sem přivezli z Afriky obrovské množství otroků, jimž brazilská kultura za mnohé vděčí. Na přelomu 19. a 20. století se Brazílie otevřela přistěhovalcům z mnoha zemí světa, počínaje muslimy z Blízkého východu, přes východoevropské Židy utíkající před pogromy, po Japonce, Italy, Španěly, Portugalce, Němce, ale i Čechy.

Šárka Grauová je česká vysokoškolská učitelka, portugalistka (romanistka) a také překladatelka z portugalštiny. Přednáší na Ústavu románských studií FF UK v Praze. Jejímu vědeckému zájmu se těší zejména portugalsky psaná literatura.