Aktuální semestr

cyklus Iniciační rituály a christianizace Evropy

Přednášky se konají v Městské knihovně Tábor (Jiráskova 1775/3) vždy v 18:30.

Alžběta Filipová: Moc svatých a jejich těl v raně křesťanském světě
(úterý 12. října 2021, 90 Kč)

Přednáška se zaměří na zrod a prvotní rozmach úcty svatých a šíření jejich relikvií a na souvislost tohoto jevu s prostupující christianizací Evropy ve 4. století. Následně se také krátce pozastavíme nad tím, jakým způsobem se spolu s ostatky svatých mohly šířit i umělecké ideje, materializované v různorodých sakrálních stavbách, které kopírovaly monumentální stavby z těch míst, kde byla těla světců pohřbena.


Zuzana Frantová: Koruna, trůn a nebeská odměna – Křest v Baptisteriu ortodoxních v Ravenně
(úterý 19. října 2021, 90 Kč)

Přednáška se zaměří na dochovanou i nedochovanou mozaikovou výzdobu Baptisteria ortodoxních v Ravenně a její vztah ke křestní liturgii, která se tam v pátém století odehrávala.


Pavla Tichá: Zasvětit, ale nepokřtít: mystéria pozdně antického Říma
(úterý 26. října 2021, 90 Kč)

Poslední přednáška z cyklu upozorní na polyteismus římského světa, ve kterém v době 4. století křesťanství existovalo vedle mnoha dalších náboženství. Nastíní, jakým způsobem probíhalo zasvěcování do nekřesťanských kultů, aby bylo možné srovnat křest s jinými vstupními rituály tehdejšího světa.


cyklus Výzvy a východiska vzdělávání v roce 2021

Přednášky se konají v CZŠ Orbis Pictus (Budějovická 825/65) vždy v 17:00.

Daniel Pražák: Hodnocení učitele žákem – zpětná vazba od žáků
(středa 13. října 2021, 90 Kč)


Petra Skalická: Čtením a psaním ke kritickému myšlení
(středa 20. října 2021, 90 Kč)