Partner akce

Přednášky jsou až do odvolání zrušeny, o náhrádních termínech Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

VVV

Výzvy a východiska vzdělávání v roce 2020

7. října / 18:30

Alexis Katakalidis

Jak hodnocením podporovat učení

Místo konání: CZŠ Orbis pictus, Budějovická 825, Tábor


14. října / 17:30

Daniel Pražák

Hodnocení učitele žákem- zpětná vazba od žáků

Místo konání: CZŠ Orbis pictus, Budějovická 825, Tábor


21. října / hodina bude upřesněna

Petra Skalická

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Místo konání: bude upřesněno


Cyklus přednášek studentů Ivana Folettiho, vedoucího Centra raně středověkých studií

4. listopadu 2020

Zuzana Frantová

Koruna, trůn a nebeská odměna Křest v Baptisteriu ortodoxních v Ravenně

Vstupné: 90 Kč

Přednáška se zaměří na dochovanou i nedochovanou mozaikovou výzdobu Baptisteria ortodoxních v

Ravenně a její vztah ke křestní liturgii, která se tam v pátém století odehrávala.


11. listopadu 2020

Alžběta Filipová

Moc svatých a jejich těl v raně křesťanském světě

Vstupné: 90 Kč

Přednáška se zaměří na zrod a prvotní rozmach úcty svatých a šíření jejich relikvií a na souvislost

tohoto jevu s prostupující christianizací Evropy ve 4. století. Následně se také krátce pozastavíme

nad tím, jakým způsobem se spolu s ostatky svatých mohly šířit i umělecké ideje, materializované

v různorodých sakrálních stavbách, které kopírovaly monumentální stavby z těch míst, kde byla

těla světců pohřbena.


18. listopadu 2020

Pavla Tichá

Zasvětit, ale nepokřtít: mystéria pozdně antického Říma

Vstupné: 90 Kč

Poslední přednáška z cyklu upozorní na polyteismus římského světa, ve kterém v době 4. století

křesťanství existovalo vedle mnoha dalších náboženství. Nastíní, jakým způsobem probíhalo

zasvěcování do nekřesťanských kultů, aby bylo možné srovnat křest s jinými vstupními rituály tehdejšího světa.


Pokud se budete chtít přednášek zúčastnit, pomůže nám, když se zapíšete do online souboru: