Aktuální semestr

Přednášky se konají v Městské knihovně Tábor (Jiráskova 1775/3) vždy v 18:30.

cyklus Migrační výzvy včera a dnes

Ondřej Klípa: Etnické čistky a deportace na Ukrajině za Stalina a Hitlera (MP3 záznam přednášky)
(středa 30. března 2022)

Kde se vzalo ruskojazyčné obyvatelstvo na Ukrajině? Co má společného „holodomor“ a holocaust? Proč byl Krym téměř prázdný, když ho Chruščov daroval Ukrajině? Proč Tataři milují Ukrajinu? Proč je tolik (ne)oblíbený Stepan Bandera? Kde a kdy se nacisté rozhodli fyzicky zlikvidovat evropské Židy? A jakou roli v tom hráli Ukrajinci?


Ondřej Klípa: Zastavíme globální migraci rozvojovou pomocí? (MP3 záznam diskuze)
(středa 6. dubna 2022)

Politici často uklidňují veřejnost, že zastaví migraci zejména z chudých zemí Afriky a Asie rozvojovou pomocí. Zachovají si tak tvář „humanisty“ a zároveň tím ospravedlní uzavření hranic nevítaným vetřelcům. Jak má tato pomoc probíhat a jaký reálný dopad na migrační procesy obvykle má, to však zůstává stranou pozornosti.


Ondřej Klípa: Identita muslimských imigrantů v Evropě a USA (MP3 záznam přednášky)
(středa 20. dubna 2022)

Muslimové v USA jsou značně zapojeni do fungování americké společnosti a do velké míry se s ní identifikují. Přestože i zde došlo k tragickým událostem, účast amerických muslimů v terorismu je zcela minimální. Vysvětlením není pouze rozdílný podíl muslimů v obyvatelstvu Ameriky a Evropy, ale také značně odlišný původ a vývoj těchto komunit na obou kontinentech.


cyklus Islám jako kultura

Islám jako třetí nejmladší monoteistické náboženství vychází ze semitských kořenů, má celou řadu prvků a faktů spjatých s židovstvím i křesťanstvím, ve středověku zrodilo vyspělou kulturu, v novověku podlehlo kolonizaci. Dnes islám bojuje sám se sebou i s okolním světem, často podléhá ideologizaci a politizaci. Přesto žije, tvoří a touží po míru. Dívat se na islám jako na kulturní svět je neobyčejné zajímavé a podnětné.

Lukáš de la Vega Nosek (nar. 1978) je islamolog a religionista, působící na HTF UK a Pedagogické fakultě UHK. Po studiích teologie se vydal na 8 let do Říma a Káhiry, kde se učil arabsky a islamologii od slovutných křesťanských islamologů. Dnes se ukotvil v Uhlířských Janovicích, poblíž Kutné Hory a Sázavy. Má tu domeček se zahradou, třešní, švestkou i mirabelkou. Manželku má spjatou s Chille a kluky vede k arabštině. Snad již v létě vydá odbornou islamologickou prvotinu, ve které se zamýšlí nad křesťanskou islamologií. Snad ji zapije domácí slivovicí – in šá´Alláh!


Lukáš Nosek: V mlze muslimské víry a sebereflexe muslimů – aneb o historických pramenech k počátkům islámu (MP3 záznam přednášky)
(středa 1. června 2022)


Lukáš Nosek: Když se „slovo stalo knihou“ – aneb o Koránu (MP3 záznam přednášky)
(středa 15. června 2022)


Lukáš Nosek: Islám a vzdělanost – čili o výchově a memorování (MP3 záznam přednášky)
(čtvrtek 16. června 2022)


Lukáš Nosek: Několik zastavení nad literaturou z per muslimů – aneb o muslimském literárním bohatství i dědictví (MP3 záznam přednášky, fotografie knih)
(středa 22. června 2022)